Drobne prace instalacyjne oraz naprawy awaryjne | Instalacje Zandecki

Zakres usług

Naprawy awaryjne

Drobne instalacje wod-kan-gaz-co.

Usługi kanalizacyjne

Naprawa lub wymiana baterii i naprawa wycieków wodnych.

Usługi wodociągowe

Zabezpieczenie awaryjne pęknięć rur oraz wymiany odcinków rur.

Usługi gazownicze

Usuwanie awaryjne przecieków gazu.

Usługi grzewcze

Zabezpieczenie awarii, odpowietrzanie instalacji oraz grzejników, udrażnianie pionów i poziomów, usuwanie pęknięć rur.

Prace remontowe

Montaż armatury łazienkowej, wodociągowej, sanitarnej


  • Galeria wykonanych prac